Enerji Verimliliğini Artırmak Mümkün mü?

Tüketim yoğunluğu nedeniyle enerjiye olan talep tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe artıyor. Bu duruma bağlı olarak enerji fiyatları da katlanarak artıyor, doğal kaynaklar tükeniyor, çevre kirliliği yükseliyor, iklim değişiyor ve enerji talebi mevcut arzdan daha çok olmaya başlıyor. Peki, enerji kaynaklarından en iyi şekilde faydalanarak ve daha az enerji kullanarak verimliliği artırmak mümkün mü? Elbette enerji verimliliği arttıkça enerjiyi daha akıllı kullanıp daha az enerji harcayarak aynı işi yapmak mümkün hale gelir. Bu durum maliyetleri düşürürken çevre üzerindeki etkileri azaltır.

Küçük Adımlarla Büyük Tasarruflara: KOBİ’ler için Enerji Verimliliği Neden Önemli?

Türkiye’de bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yani KOBİ’ler; var olan tüm işletmelerin %99.8’ini, toplam istihdamın ise %76.7’sini oluşturuyor. Çünkü ülkemizde KOBİ tanımı, “250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL’yi aşmayan işletmeler” şeklinde yapılıyor. Ayrıca bu ekonomik göstergeler dünya genelinde de benzer şekilde. Bu nedenle insanlığı ve gezegenin geleceğini etkileyecek konular ve kararlar mutlaka KOBİ’leri de kapsıyor. Bu önemli konulardan biri ise küresel iklim krizi konusudur. Farklı sektörlerde yer alan KOBİ’lerin çoğunluğu, fosil yakıtlardan elde edilen enerjileri kullanarak çalışmalarını devam ettiriyor. Oysa iklim krizinin kontrol altına alınması ve sera gazı salınımını önlemek adına karbon-nötr uygulamalara geçilmesi için yapılan çalışmalar en çok bu işletmeleri ilgilendiriyor.

Enerji Tasarrufu ile Enerji Verimliliği Arasındaki Farklar Nelerdir?

Enerji Verimliliği Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma amaçları ile yakın ilişkisi olan enerji verimliliği, daha az enerji kullanarak daha çok verim almayı hedefleyen bir yaklaşım. Enerji verimliliği sağlamak için hizmet ya da üretim için kullanılan kaynakları değerlendirmek gerekir. Fosil yakıtlardan elde edilen enerji, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji türü değildir. Çünkü kömür, doğal gaz, petrol gibi yenilenemez enerji kaynakları, çok uzun süre içerisinde oluşuyor ve tükenme tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle de KOBİ’ler için maliyeti yüksek olabiliyor. Ayrıca fosil yakıt kullanımı, sera gazlarının atmosferde birikerek iklim krizinin kontrol altına alınamamasının da en büyük sebeplerinden biri. Ancak çevre dostu ve doğal enerji kaynakları kullanımıyla maliyetleri düşüren çalışmalarla enerji verimliliği sağlanabilir.

KOBİ’ler için Enerji Verimliliği Neden Önemlidir?

İşletmelerin günlük çalışmalarını devam ettirebilmeleri için enerji kullanmaları şarttır. Peki kullanılan enerjinin verimliliğini değerlendirdiğimizde ne gibi sonuçlarla karşılaşırız? Verimli enerji kullanımı; sınırlı bütçesi olan KOBİ’lerin işletme giderlerini azaltma konusunda destek olur. Daha az enerji kullanılacağı için faturaların azalmasını ve tasarruf yapılmasını sağlar. Enerji verimliliği uygulamaları, sürdürülebilirlik çalışmaları arasında yer aldığı için tüketici tarafından çevresel sorumluluk bilinci kapsamında değerlendirilebilir. Tüketiciler de günümüzde bilinçli ve sorumluluk alan markalara yönelme eğilimindedir. Bu durum da rekabet avantajı sağlar. Bunun dışında devletlerin, yaptıkları anlaşmalar sonucunda işletmelere enerji verimliliği konusunda yaptırımları olabilir. Yasal olarak bu anlaşmalara uyum sağlayabilmek ise cezai yatırımlardan korunmaya ve işletmenin sorunsuz çalışmasına destek olur. Ayrıca enerji verimliliği uygulamaları, gezegenimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Dünya genelinde enerji talebi hızla artarken işletmeler enerji verimliliği uygulamalarını tercih ederek daha az enerji harcar ve kaynakları daha etkin kullanılabilir.

Enerji Verimliliği Nasıl Artırabilir?

Enerji verimliliği; maliyet tasarrufu, rekabet avantajı ve çevresel farkındalık gibi önemli faydalar sağlıyor. İşletmelerin enerji verimliliğini artıracak adımları ise şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Enerji takip yazılımları veya akıllı sayaçlar kullanarak fazla enerji tüketilen alanları belirlemek
  • Profesyonel danışmanlarımıza enerji verimliliği denetimi yaptırmak
  • Enerji verimli LED ampul kullanmak, doğal ışığı daha faydalı kullanmaya çalışmak ve sensörlü aydınlatma sistemleri tercih etmek
  • Eskimiş ekipmanlar yerine enerji tasarruflu ekipmanlar kullanmak
  • Enerji kullanımını minimuma düşürecek ısı yalıtımı yapmak (pencere, kapı ve duvar yalıtımı)
  • Tasarruf konusunda çalışanlara eğitim vermek, enerji verimliliği uygulamaları hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
  • Mümkünse güneş enerjisi, rüzgar enerjisi veya hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
KOBİ’ler; enerji tüketimi ve verimlilik denetimi yapmak, aydınlatma çözümleri geliştirmek ve çalışanlara enerji verimliliği konusunda bilinç aşılamak gibi adımlarla enerji verimliliğini artırabilir. Bu adımları gerçekleştiren işletmeler, sürdürülebilirliğe katkıda bulunarak uzun vadede enerji maliyetlerini düşürebilir. Biz de enerji tasarruflu ürünlerimizle müşterilerimizi buluşturarak tüketimi azaltmaya katkıda bulunuyoruz. Operasyonel enerji verimliliğini takip ediyor ve geliştiriyoruz. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri ile aydınlatma sistemleri, yalıtım, ısı geri kazanımı, enerji tasarruflu motora geçiş ve proses optimizasyonu gibi alanlarda enerji verimliliği daha iyi olan alternatiflere ve iyileştirmelere yönlendirme yapıyoruz.